Invisible Beauty Design©

Microbes figuratively, nevrotransmitter and some more art


Bla i tjenestene våre

Listeria

Dette er en Gram positiv bakterie. Den har lange flageller og tåler godt varme, tørke og nedfrysing. Finnes naturlig i miljøet. Kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker. Smittemåte: Inntak av bearbeidede matvarer uten videre varmebehandling.

Eks; rakfisk og upasteurisert melk. Inkubasjonstid: 3 dager – 3 måneder. Symptomer: Bl.a. ifluensalignende, septicemi, meningitt, encephalitis. Hos gravide kan dette føre til

sepsis hos fosteret og spontan abort. Behandling finnes.

Syfilis Treponema pallidum

Dette er en tynn spiralformet bakterie,spiroket.Beskrevet som kjønnssykdom i Norge i 1518.Påvist første gang i 1905.Sykdommen er utbredt i hele verden.Seksuelt overførbar sykdom, smuiierfra infisert mor til foster,ved blodoverføringerSykdommen inndeles i tre stadierSymtomer ved primærsyfilis er smertefrie sår på inokulasjonsstedet, f.ks.penis,vulva eller anus.Regionale glandelsvulsterKan behandles.Ingen vaksine.

Giardia lamblia©

Dette er en encellet protozoe.Den har to kjerner med fire symmetrisk plasserte flageller.

Giardia er en parasitt.Innkapsler seg i en cyste.Finnes i tre store undergrupper. Først sett i 1681. En av de vanligste endemiske infeksjoner i verden. Utbredt også i norsk fauna. Rammer mennesker og dyr.Smittemåten er ved inntak av infisert vann eller føde.

Kontaktsmitte.Behandling finnes.

Be om mer informasjon

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Takk for at du kontaktet oss. Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig